Sporen in de grond

Groep 7/8

Historische Vereniging Raalte

Download de erfgoedles>>

Ladenkastje met archeologische vondsten op school
Reserveren: Mirjam Borger, tel.0572-361361 | mirjam.borger@hoftheater.nl
Kosten: gratis
Website: Historische Vereniging Raalte

Bijbehorende youtube-filmpjes:
Prehistorie - Pijlpunt
Romeinse tijd - IJzerslak
Middeleeuwen - Kogelpot
Moderne tijd - Porselein

Projectbeschrijving
In dit project gaan leerlingen aan de slag met het onderwerp archeologie: vondsten uit de bodem van de gemeente Raalte en wat vondsten en sporen ons kunnen vertellen over het leven in verschillende tijdsperioden.

Het erfgoed dat centraal staat in deze lessen is bijzonder omdat het ons meer kan vertellen over ons verleden, over het leven van onze voorouders. Wat we in de bodem vinden, bewaren we voor de mensen die na ons zullen leven zodat zij het ook kunnen zien en ervan kunnen leren.

Leerdoelen

  • De leerling kan aangeven wat redenen zijn waarom je erfgoed bewaart voor later. Denk aan ouderdomswaarde, schoonheidswaarde,
    materiaalwaarde, gevoelswaarde, zeldzaamheidswaarde, symbolische waarde en functionele
    waarde.
  • De leerling kan het verhaal bij het erfgoed plaatsen in de tijd en relateren aan hoe mensen in een bepaalde tijdsperiode
    woonden, leefden en werkten en daarbij verschillen en overeenkomsten noemen met nu.
  • De leerling kan aanwijzingen opvolgen hoe met de vondsten in de klas om te gaan.