Leerlijn Erfgoed Raalte

Voor het basisonderwijs

Welkom bij de Leerlijn Erfgoededucatie Raalte voor het basisonderwijs. Deze leerlijn geeft antwoord op de volgende vragen: Wat is er gebeurd op de grond onder onze voeten? Wat bindt ons? Welke sporen van de geschiedenis vindt u terug in de gemeente Raalte? Welke verhalen horen daarbij? Wat bewaren we voor later? En wat willen we van dit bijzondere lokale erfgoed overdragen aan een nieuwe generatie, oftewel aan leerlingen van 4 tot 12 jaar?

Met de leerlijn komen leerlingen structureel in aanraking met het lokale erfgoed en de bijbehorende verhalen, krijgen zij kennis van de eigen omgeving en leren zij het erfgoed waarnemen, herkennen, verklaren en waarderen.

Docenten handleiding>>
Lesbrieven>>
Evaluatieformulier>>

De Leerlijn Erfgoededucatie is ontwikkeld door Zeeman & De Regt in samenwerking met het HOFtheater en diverse lokale partijen.
De Leerlijn Erfgoededucatie is financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Raalte.