Privacyverklaring

HOFtheater Raalte

De privacy van de bezoekers en klanten is voor HOFtheater Raalte van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat HOFtheater Raalte doet met de gegevens die bij ons bekend zijn ten behoeve van onze dienstverlening. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van HOFtheater Raalte.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze dienst krijgen wij de volgende informatie over u:

 • Uw naam en adres
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens (bij betaling via bank, pin of iDeal)
 • Geslacht (om u op de juiste manier aan te kunnen spreken)
 • Geboortedatum (als u deze zelf aan ons doorgeeft)
 • IP-adres

De wet noemt dit "persoonsgegevens" en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden. Dit leest u hieronder. Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de dienstverlening of als de wet zegt dat dat moet. 

Uw account
Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over zichzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Wij bewaren deze informatie zodat u deze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de dienst. We bewaren deze informatie zo lang als uw account bestaat. U kunt via uw account deze informatie aanpassen wanneer u dat wilt. 

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank.  

We bewaren deze informatie zo lang als nodig is om de bestelling af te handelen. Sommige informatie bewaren wij langer omdat dat van de wet moet. Wij moeten bijvoorbeeld bewijs van uw aankoop en de factuur zeven jaar bewaren van de Belastingdienst.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per post
 • per e-mail
 • via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail die u ontvangt bevat een afmeldlink en daarnaast kunt u uw voorkeuren beheren via uw account. 

Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op onze algemene nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, inspiratie, tips en informatie over onze producten en diensten. Deze aanmelding kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief of actiemail bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Servicemails
Als u bij ons kaarten koopt voor een voorstelling, ontvangt u van ons servicemails. Dit betekent dat u een paar dagen voor uw bezoek informatie over de door u geboekte voorstelling ontvangt en na afloop een bedankt-mail. Als u deze mails niet wenst te ontvangen, dan kunt u zich op ieder moment voor deze e-mails afmelden via de afmeldlink die u onderaan onze e-mails kunt vinden.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). 

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen dus uw persoonsgegevens krijgen. In sommige gevallen zorgen zij er voor dat advertenties zo veel mogelijk interessante of leuke aanbiedingen bevatten.

In onze dienstverlening zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Verwerkingsovereenkomsten
HOFtheater Raalte maakt voor enkele van haar activiteiten gebruik van diensten van derden. Met deze derden wordt een verwerkingsovereenkomst afgesloten.
De volgende partijen worden als derden aangemerkt:
- Get A Ticket
- Buckaroo
- NetSupport

Cookies
Onze dienst gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u onze website weer bezoekt. Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over de cookies op onze website. Als u daarna onze dienst verder gebruikt, nemen wij aan dat u geen bezwaar hebt tegen de cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze dienst werken dan niet goed meer. Lees hier onze volledige CookieInfo.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. 

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. In ons register gegevensverwerking houden wij bij welke persoonsgegevens wij verwerken en op basis van welke grondslagen en hoe wij uw privacy daarbij beschermen.

Functionaris voor gegevensbescherming
HOFtheater Raalte heeft geen functionaris voor de gegevensbescherming in dienst. Echter wordt de taak voor het toezien op het naleven van het privacy regelement toegewezen aan de communicatiemedewerkers. Eventuele data lekken zullen dan ook door betreffende personen worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Onze communicatiemedewerkers zijn bereikbaar per e-mail op info@hoftheater.nl en per telefoon 0572 361 361 voor al uw vragen en verzoeken. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de vermelde versiedatum en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kun u altijd contact met ons opnemen. Na 7 jaar inactiviteit worden uw gegevens automatisch omgezet zodat ze niet meer herleidbaar zijn naar u als persoon.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van u hebben
 • het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van uw persoonsgegevens
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van uw persoonsgegevens
 • uw gegevens anonimiseren of zodanig verwijderen zodat het niet meer herleidbaar is tot uw als persoon
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens zoals het gebruiken van uw aankoopgegevens en voorkeuren om u specifieke voorstellingsinformatie te kunnen sturen.

Versie 25 mei 2018