Van wie is die koffer

Groep 1/2

Oudheidkamer Cultuurboerderij Strunk, Raalte

Download de erfgoedles>>

Bezoek aan Cultuurboerderij Strunk
Reserveren: info@cultuurboerderijstrunk.nl (1-2 maanden van te voren)
Kosten: € 25 +€ 1 per leerling
Website: Cultuurboerderij Strunk
Bezoekadres: Deventerstraat 64 | 8102 KH Raalte

Projectbeschrijving
Deze leerlijnlessen zijn ontwikkeld door: Henk Veenendaal, Cultuurboerderij Strunk. De lessen zijn gebaseerd op het oorspronkelijke project: Van wie is die Koffer? Voor de leerlijn zijn de lessen ingekort en aangepast. Uiteraard kunt u ook altijd gebruik blijven maken van het volledige project ‘Van wie is die koffer’ dat is ontwikkeld door Warmer educatief ontwerp voor kunst en cultuur in opdracht van SKIK.

In dit project gaan leerlingen aan de hand van voorwerpen aan de slag met het thema: ‘Het boerenleven van toen in Raalte'. Het project is bestemd voor leerkrachten en kinderen van groep 1 en 2. Het is voor kinderen een eerste kennismaking met een verzameling voorwerpen die kinderen van nu waarschijnlijk niet kennen. Deze voorwerpen vertellen afzonderlijk en als een geheel verhalen over het leven van toen.

Leerdoelen

  • De leerling kan begrippen rondom erfgoed herkennen en hanteren: verzamelen, bewaren, vroeger, oud, nieuw, dorp, voorzichtig, van jezelf, van iedereen.
  • De leerling kan met zijn/haar zintuigen eigenschappen van erfgoed onderzoeken en beschrijven.
  • De leerling kan verschillen en overeenkomsten weergeven tussen heden en verleden aan de hand van erfgoed.
  • De leerling kan voorzichtig omgaan met erfgoed.
  • De leerling kan zijn/haar taalvaardigheid verder ontwikkelen en de woordenschat vergroten.