ANBI-status

Geef om cultuur

Het HOFtheater heeft een culturele ANBI-status (Algemene Nut Beogende Instelling). Een gift aan ons - welke vorm u ook kiest - is in principe fiscaal aftrekbaar. Bij een periodieke gift gedurende minimaal vijf jaar is de gift zelfs voor particulieren 125% en voor bedrijven 150% aftrekbaar. Vanwege deze status zijn wij verplicht onderstaande gegevens te publiceren op onze website.

NAW
HOFtheater
Voorhof 2
8102 MH Raalte
0572 361 361
info@hoftheater.nl

BTW: 008755759B01
KvK: 41244798
RSIN (fiscaal nummer): 008755759

Directeur-bestuurder
Mevrouw R. Burgman

Samenstelling Raad van Toezicht
Voorzitter: de heer B. Moser
Leden: mevrouw G. Robben, mevrouw R. Kamphuis en mevrouw S. Schaap

Beloningsbeleid
HOFtheater volgt de CAO voor de Nederlandse podia. De leden van de Raad van Toezicht krijgen een jaarlijkse vergoeding van €600,- als vacatie en onkostenvergoeding.
De werknemers en de directeur/bestuurder worden overeenkomstig hun functie en ervaring volgens de richtlijnen van de CAO voor de Nederlandse Podia betaald.

Missie
Cultuurorganisatie het HOFtheater vergroot en verrijkt de wereld van de Sallanders. Wij verbinden en versterken mensen en organisaties. Daarmee zetten wij Salland op de kaart als een moderne, dynamische leefomgeving.

Visie
Het HOFtheater van de toekomst is het culturele brandpunt van Salland. Een ontmoetingsplek die cultuur en maatschappij verbindt. De plek waar Sallanders samenkomen om te genieten van aansprekend theater, daverende concerten, try-outs van bekende cabaretiers, politieke cafés, maar ook voor minifestivals, theater aan de vijver, kindertheater… Het HOFtheater lanceert culturele en maatschappelijke initiatieven. Wij werken samen met verenigingen, scholen en het bedrijfsleven. Het HOFtheater is er voor alle bewoners van het 21ste eeuwse Sallandse landelijke gebied: modern, verrassend, open en welkom!

Download Jaarverslag 2022>>

Download Jaarrekening 2022>>

Download Meerjarenplan 2022-2026>>

Download Standaardformulier Publicatieplicht>>