Op stap met Jan & Janneke

Groep 5/6

Museum de Laarman

Download de erfgoedles>>

Bezoek aan Museum de Laarman
Reserveren: info@delaarman.nl | 0572-301288
(Scholen worden in november of december benaderd door Museum De Laarman met een brief waarmee zij zich kunnen inschrijven voor het project. Andere scholen kunnen contact opnemen met het museum)
Kosten: € 3,00 per leerling (inclusief ranja). Begeleiders gratis entree (Koffie, thee € 2,20)
Website: Museum de Laarman
Bezoekadres: Butzelaarstraag 60 | 8105 AR Luttenberg

Projectbeschrijving
In dit project gaan leerlingen aan de slag met het thema verzamelen en bewaren en een bijzondere verzameling voorwerpen van 100 jaar geleden. Op stap met Jan en Janneke geeft kinderen uit groep 5 en 6 van de basisschool een beeld van het dagelijks leven rond 1910 in Luttenberg en omgeving. Hierbij komen de volgende thema’s aan de orde: kleding, wonen, werken, huishouden, voeding, vervoer, school en spel.

In het museum zijn de kinderen actief bezig. Op een speelse wijze oefenen zij onderzoeksvaardigheden met authentieke bronnen. In Op stap met Jan en Janneke is het verhaal van Jan en Janneke de rode draad. Dit verhaal verbindt de subthema’s op een logische manier met elkaar, het brengt de geschiedenis tot leven en biedt kinderen de mogelijkheid om zich te identificeren met de twee hoofdpersonen.

In de voorbereidingsles op school krijgen de leerlingen het eerste deel van het verhaal te horen. Bij het bezoek aan het museum worden verschillende aspecten uit het verhaal concreet: de leerlingen zien en gebruiken voorwerpen, die ook in het verhaal van Jan en Janneke aan de orde komen. In de reflectieles op school horen de kinderen het tweede deel van het verhaal. Hierin gaan Jan en Janneke naar school en vindt Janneke een gulden op straat.

Hoe het verhaal afloopt en wat Janneke met de gulden gaat doen mogen de leerlingen zelf bedenken.

Leerdoelen

  • De leerling kan aangeven wat redenen zijn waarom je erfgoed, voorwerpen van 100 jaar geleden, bewaart voor later.
  • De leerling kan het verhaal bij het erfgoed plaatsen in de tijd en relateren aan hoe mensen 100 jaar geleden woonden, leefden en werkten en daarbij verschillen en overeenkomsten noemen met nu.
  • De leerling kan aanwijzingen opvolgen hoe met erfgoed tijdens het museumbezoek om te gaan.
  • Omdat veel scholen gebruik maken van methoden voor wereldoriëntatie die een appel doen op het verzamelen van kennis en vaardigheden, waarbij het onderzoekend leren en ontdekken een belangrijke plaats in nemen, hebben we besloten om ons thema uit te breiden met een aantal werkbladen die recht doen aan deze vaardigheden.