De Beiaard van Raalte

Groep 5/6

Henk Veldman

Download de erfgoedles>>

Bezoek aan de beiaard
(niet mogelijk van nov t/m mrt i.v.m. weersomstandigheden)
Reserveren: henk.veldman@editionpors.nl | 033-4729137 | 0653825778
Kosten: € 75 per groep

Projectbeschrijving
In dit project gaan leerlingen aan de slag met het thema immaterieel erfgoed, tradities en muziek. Aan de hand van het klinkende monument, de beiaard van Raalte als cultureel erfgoed, beleven leerlingen de speelvreugde van muziek om zo de creatieve bron in zichzelf te ontdekken.

Het erfgoed dat centraal staat in deze lessen is bijzonder omdat het de unieke Nederlandse
beiaardcultuur betreft en de beiaard van de Kruisverheffingskerk in Raalte in het bijzonder. 

Leerdoelen

  • De leerlingen leren wat een beiaard is, hoe het is ontstaan en welke functie het heeft binnen de gemeenschap van Raalte.
  • De leerlingen leren de volgende basisbegrippen: klok, klepel, stokkenklavier, klokkenstoel, brons, uurwerk, automatische muziek.
  • De leerlingen leren met z’n drieën een liedje naspelen (bijv. Vader Jacob). Zo leren ze goed naar de beiaardier te luisteren, zich te concentreren en met elkaar samen te werken. Ook leren ze door de luisterquiz doelgericht te luisteren; anders gezegd: een lied te determineren.
  • De leerlingen leren klinkende monumenten te waarderen. De leerling proeft wat het is om voor een groot publiek (namelijk het hele dorp) op zo’n machtig instrument te spelen.