Oorlog in je eigen woonplaats

Groep 7/8

Historische Vereniging Raalte

Download de erfgoedles>>

Wandeling met gids
Reserveren: Frits Offenberg, tel.0572-362320 / 06-42158206
Kosten: gratis
Website: Historische Vereniging Raalte

Projectbeschrijving
In dit project gaan leerlingen aan de slag met sporen uit de Tweede Wereldoorlog.
Leerlingen ontdekken dat geschiedenis zich niet in de leerboeken afspeelt op plaatsen ver van
huis maar dat het verleden ook tastbaar en herkenbaar in de eigen omgeving te vinden is.
In de leerlijnlessen wordt gebruik gemaakt van de zes bronnenboekjes van het oorspronkelijke project:

Leerdoelen

  • De leerling kan bronnen over de Tweede Wereldoorlog onderzoeken en bevragen.
  • De leerling kan erfgoed in de eigen omgeving koppelen aan gebeurtenissen tijdens WOII in de gemeente Raalte.
  • De leerling kan zijn/haar eigen verbondenheid met erfgoed vertalen in het zorg dragen voor het behoud van een oorlogsmonument.