Nieuwsoverzicht

Zomersluiting
In verband met de zomervakantie is het HOFtheater gesloten van 16 juli t/m 28 augustus. In deze periode is het HOFtheater niet telefonisch bereikbaar. Heeft u vragen, stuur dan een e-mail naar info@hoftheater.nl. Deze mailbox wordt tijdens de zomersluiting met enige regelmaat bekeken.
Lees meer
HOFtheater kiest nieuwe directeur
Het HOFtheater heeft de afgelopen periode gewerkt met een interim-directeur, namelijk Peter Smit. Deze maanden hebben er toe geleid dat de directeur en de raad van toezicht, na raadpleging van medewerkers en vrijwilligers, zijn overeengekomen deze interim positie om te zetten in een definitieve. Daarmee komt de leiding van het voor Salland belangrijke HOFtheater weer in vaste handen. Lees meer
Kaartverkoop het Lommerrijk van start
Vorig jaar zijn de eerste stappen gezet op het gebied van samenwerking tussen amfitheater Het Lommerrijk uit Luttenberg en het HOFtheater. Die samenwerking is zo goed bevallen dat we de komende zomer méer samen gaan doen. Lees meer
Theaters in regio Zwolle gaan samenwerken
Tien theaters in Regio Zwolle gaan intensiever samenwerken op het gebied van programmering, marketing, techniek en bedrijfsvoering. Dit moet leiden tot meer keuze voor het theaterpubliek en een betere beheersing van de kosten. De tien theaters presenteren zich voor het eerst gezamenlijk met de campagne ‘Theater. Goed voor elkaar!’. Lees meer