Huisregels

Theater aan de Vijver

Toegang
Het festivalterrein en veel activiteiten zijn gratis toegankelijk. Voor het bijwonen van de theatervoorstellingen dien je wel een kaartje te kopen. Dit kan via onze website of ter plekke bij de kassa op het festivalterrein. Aan de aquaballen en het hamsterrad kan je deelnemen door een consumptiemuntje te betalen.

 

Consumptiemunten
Drank en eten kan worden betaald met de HOFtheater munten. Deze munten zijn verkrijgbaar bij de kassa, waar zowel contant kan worden betaald, als met pinpas.

 

Minimum leeftijd
Er wordt geen minimum leeftijd gehanteerd: kinderen t/m 12 jaar moeten worden begeleid door een ouder, voogd en/of andere meerderjarige.

 

Toiletten

Tijdens het festival kan je gebruik maken van de toiletten in het HOFtheater. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

 

Alcohol
Wij schenken geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel dien je je te kunnen legitimeren. Op het festivalterrein zijn enkel zwakalcoholische dranken verkrijgbaar. Personen boven de 18 jaar krijgen een 18+ polsbandje dat zichtbaar gedragen moet worden. Barpersoneel controleert hierop.

 

Drugsbeleid
Het is verboden op het evenemententerrein drugs te bezitten of te verhandelen, bij constatering hiervan heeft de organisatie het recht je de toegang van het terrein te ontzeggen. In sommige gevallen zal je worden overgedragen aan de politie.

Onder invloed
Wij behouden ons het recht voor bezoekers toegang te weigeren indien je onder invloed bent van drugs en/of alcohol.

Roken
Het is verboden te roken in de binnenruimtes. Buiten is voldoende ruimte en mogelijkheid om je sigaretje op te steken, uiteraard met respect voor de medemens en de natuur.

 

Verboden mee te nemen op het terrein:
Dieren, alcohol, flessen, blikjes, vloeistoffen, etenswaar en glaswerk mogen het festivalterrein niet op.

Handel en verkoop
Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerterreinen handelswaren te verkopen of te koop aan te bieden.

 

Promotionele activiteiten
Zonder toestemming van de organisatie staan wij het niet toe dat er flyers of posters verspreid worden op of rondom het festivalterrein en parkeerterrein. Wil je wel reclame maken? Neem contact op met de organisatie.

 

Video-, foto- en geluidsopnamen
Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidsopnamen waar hij/zij mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen mogelijk voor promotionele doeleinden.

Zwemmen
Zwemmen in de vijver is geheel op eigen risico. 


Eigen risico
Betreding van het evenementen terrein geschiedt op eigen risico. De organisatie evenals de medewerkers / vrijwilligers die op het festival werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoekers van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden.
Het festival vindt plaats naast open water. Ondanks dat er vrijwilligers aanwezig zijn die toezicht houden bij het water, blijven de ouders en verzorgers verantwoordelijk voor hun kinderen.

 

 

 

Overige situaties
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie en/of beveiliging over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

Bij het niet naleven van onze huisregels kunnen wij je de toegang tot het terrein weigeren. Mocht je de toegang ontzegd worden dien je het terrein per direct te verlaten