HOFgenoten

Vrienden van het HOFtheater

Vrienden van het HOFtheater noemen wij HOFgenoten. Als HOFgenoot ondersteunt u het HOFtheater en maakt u de programmering mede mogelijk.

Voordelen HOFgenoot
Particulier HOFgenootschap kost € 25,- per adres per jaar en in ruil daarvoor ontvangt u de volgende voordelen:

• Voorrang bij het bestellen van kaarten;
• Speciale HOFgenoot-aanbiedingen (per e-mail) gedurende het seizoen;
• En natuurlijk onze eeuwige dank voor uw steun!

HOFgenoot worden?
Het HOFgenootschap kost € 25,- per seizoen. U blijft HOFgenoot tot schriftelijke wederopzegging. Per seizoen wordt het bedrag van € 25,- automatisch van uw rekening afgeschreven. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@HOFtheater.nl, tezamen met het aanmeldings- en machtigingsformulier dat u hier kunt downloaden.