Ontheffing voor het HOFtheater

Op maandag 28 september kondigde het kabinet nieuwe maatregelen aan, waaronder de regel dat voor ten minste 3 weken een maximum van 30 personen in een ruimte van kracht is. Om de cultuursector tegemoet te komen, konden culturele instellingen een ontheffing aanvragen voor de maatregelen, waardoor het maximum van 30 bezoekers niet van toepassing is. Het HOFtheater heeft deze vrijstelling gekregen van de veiligheidsregio IJsselland. Hierdoor kunnen er per voorstelling maximaal 94 bezoekers terecht in het HOFtheater en kunnen de voorstellingen die al op het programma stonden gewoon doorgaan.

Het HOFtheater houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM, overheid en de veiligheidsregio. Het 1,5 meter protocol voor theaters en concertzalen van de VSCD is in het HOFtheater van kracht.