Subsidies

Een kort overzicht

Voor culturele verenigingen/stichtingen uit de gemeente Raalte zijn er diverse subsidiemogelijkheden. Hieronder vind je een kort overzicht van de mogelijke subsidies.


Projectsubsidie cultuur - gemeente Raalte

Doelstelling van deze subsidie is een bijdrage in de kosten van culturele activiteiten/projecten die op projectbasis worden ondernomen. Deze activiteiten/projecten leveren een belangrijke bijdrage aan het bereik en de toegankelijkheid van cultuur voor een breed publiek. Zij zorgen voor een verlevendiging van het totale culturele aanbod. De subsidie is van tijdelijke aard, de doelstelling is dat activiteiten/projecten na afloop van de subsidietermijn, zonder subsidie kunnen voortbestaan.

Aanvraagformulier>>

Toetsing>>

 

Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijssel
De Provincie Overijssel geeft een impuls aan kleine culturele initiatieven in de provincie. Binnen het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel is om die reden het CultuurFonds op Naam Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijssel (KCIPO) opgezet. Voor het KCIPO is voor de periode 2017 – 2020 een bedrag van € 595.000,- beschikbaar gesteld.

Aanvraagformulier>>
Toetsingskader>> 

 

Eenmalige subsidie - Stichting Roelofs-Dijkslag
Het initiëren van activiteiten voor personen en/of instellingen, woonachtig of gevestigd in Raalte, op het terrein van historie, educatie, sociaal cultureel of wetenschap en/of daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdende.

Meer informatie>> 

 

Eenmalige subsidie - A.G. Schoorlemmerstichting
Het bevorderen, ondersteunen en initiëren van activiteiten in Heeten en de omgeving van Heeten, op kerkelijk-, sociaal-, levensbeschouwelijk-, charitatief-, cultureel- en wetenschappelijk gebied, alsmede algemeen nut dienende activiteiten en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimst zin genomen.

Meer informatie>>